Hela Sverige ska leva Sandviken

vinjett

Hela Sverige ska leva Sandviken

Hela Sverige ska leva är en modern folkrörelse med målet att uppnå balans mellan stad och land, att det blir lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i städerna.

I det lokala arbetet finns byalag, idrottsföreningar, kulturorganisationer, ja alla som engagerar sig för sin bygd. Det är basen för rörelsen.

Kommunbygderådet samlar de föreningar som är medlemmar i riksorganisationen, de är våra medlemmar. I Sandviken verkar vi för att stödja föreningarnas verksamhet och för att driva gemensamma frågor.

Vi vill påverka beslutsfattare, bevaka och hålla landsbygdsfrågor levande i vår kommun. Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som fastställs på årsmötet.

Våra medlemsföreningar kan få projektstöd (ekonomiskt) och hjälp med marknadsföring. Mer om detta finns på denna webbplats.

Välkomna att kontakta oss i styrelsen.

FRÅGOR INFÖR VALET 2018

Styrelsen har skickat ett antal frågor till de politiska partier som deltar i kommunvalet i Sandviken. Det är vårt sätt att uppmärksamma de områden vi arbetar för. Nedan följer frågorna. Svaren publiceras allt eftersom de kommer in.

Centerpartiet var i alla fall snabbast i vändningarna. Svar kom redan dagen efter att vi skickat ut frågeformuläret!

Frågorna

  1. Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
  2. Hur ska boende på landsbygden kunna göra sina röster hörda ...
... läs mera

Frågor inför valet

Uppdaterat 2018-08-25

Årsmöte 2018

Årsmötet har hållits onsdagen den 25 april kl 18 på Berglunds Bageri i Kungsgården. Det blev ganska välbesökt och vi fick en ny medlemsförening, Storviks IF.

Handlingarna finns under fliken Dokument.

Protokoll kommer när det har blivit justerat.

Uppdaterat 2018-05-19

Översiktplan för Sandviken

Sandvikens kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan, d.v.s. ett dokument som ska vara vägledande för planeringen av byggande m.m. Förslaget har varit ute för samråd och synpunkter från medborgarna.

Hela Sverige ska leva Sandviken har lämnat ett remissvar.

För närvarande är planen i granskningsskede efter bearbetning av remissvaren. Därefter kommer dokumentet att fastställas och sen vidtar förvaltningen, d.v.s. den ska ligga till grund för kommunens detaljplanering.

Kommunens informationssida 

Uppdaterat 2018-08-25

Landsbygdsprogram

Som vi tidigare informerat om tog Sandvikens kommun under våren 2016 fram ett förslag till landsbygdsprogram. Något beslut blev det aldrig och ärendet hamnade i någon utredningshög. Nu har ett medborgarförslag lämnats in med syfte att få "fart" på ärendet.

Vid kommunfullmäktiges möte 21 maj lämnades ett svar som är formulerat: "Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att sätta samman ett landsbygdsprogram på en övergripande kommunnivå..."

Progammet ska ut på remiss under hösten.

Uppdaterat 2018-08-25

Ny layout

Vi gör ny layout på sidorna för att göra dem mera lättlästa och bättre även i telefon. Alla sidor är inte klara än.

Välkomna till det nya!

Uppdaterat 2018-08-26

"All utveckling är lokal
även den globala"

Sidan uppdaterad 2018-08-26