Startsida

Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

xx

Årsmöte 2018

2018-03-18, uppdaterat 2018-05-19

Årsmötet har hållits onsdagen den 25 april kl 18 på Berglunds Bageri i Kungsgården. Det blev ganska välbesökt och vi fick en ny medlemsförening, Storviks IF.

Handlingarna finns under fliken Dokument.

 

Översiktsplan för Sandviken

2018-02-11

Sandvikens kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan, d.v.s. ett dokument som ska vara vägledande för planeringen av byggande m.m. Nu är förslaget ute för samråd och synpunkter från medborgarna.

Hela Sverige ska leva Sandviken kommer att lämna ett remissvar. Om du vill vara med och diskutera kan du höra av dig till styrelsen.

 Sandvikens kommuns informationssida

Landsbygdsriksdag 2018

2018-02-11

Landsbygdsriksdag 2018

Detta års Landsbygdsriksdag äger rum i Västernorrland 18-20 maj. Länsbygderådet (X-ing) har ordnat med en subventionerad resa. För resa, logi, deltagaravgift och mat fre-lör räknas med en kostnad för var och en med ca 1 000 kr.

Hela Sverige ska leva Sandviken har beslutat att dessutom ge max 10 st bidrag på 500 kr för deltagare från våra medlemsföreningar.

 Landsbygdsriksdagens hemsida

Ny informationsplattform

2017-12-13

Hela Sverige ska levas riksorganisation har uppdaterat och helt förändrat sin webbplats, www.helasverige.se. Vi har använt en del av den nya grafiska profilen på denna hemsida.

Medborgarförslag om landsbygdsprogram?

2017-01-30 uppdaterat 2018-05-19

Som vi tidigare informerat om tog Sandvikens kommun under våren 2016 fram ett förslag till landsbygdsprogram. Något beslut blev det aldrig och ärendet hamnade i någon utredningshög. Nu har ett medborgarförslag lämnats in. Det ska bli spännande att se vad som händer. Svar lämnas vid kommunfullmäktiges möte 21 maj.

 Medborgarförslag ver 3

Vad gör ett kommunbygderåd?

2013-05-08, uppdaterat 2016-11-30

Basen i Hela Sverige ska leva är de lokala utvecklingsgrupperna, alltså de många föreningar som verkar i städer och mindre orter. Föreningarna kan ha olika verksamheter men det som är gemensamt är att de verkar lokalt och är beroende av lokalsamhället.

De föreningar som omfattar vår värdegrund kan bli medlemmar. Dessa föreningar kan gå samman inom en kommun och bilda ett kommunbygderåd. Hela Sverige ska leva Sandviken är ett sådant.

Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som behandlas på årsmötet. I korthet är våra uppgifter att verka för att föreningarna ska samarbeta lokalt i byarna och ge stöd för egna projekt, verka för bättre kommunikationer och fibernät samt informera om vår organisation. Vi ska också påverka kommunen att mer aktivt utveckla landsbygden i samråd med de boende.

Hela Sverige ska leva stöder också omställningsrörelsen som arbetar konkret för ett hållbart samhälle vad gäller resursutnyttjande.

Om din förening ännu inte är medlem i Hela Sverige ska leva är det bara att kontakta oss för att bli det! Vi kommer att skicka ut information till de föreningar som finns inom Sandvikens kommun.

Opinionsbildning

Hela Sverige ska leva har en viktig uppgift att skapa opinion och påverka politiker och beslutfattare för att ge förutsättningar för att kunna leva och verka i våra bygder. Vad har du för frågor du brinner för som vi kan hjälpas åt att driva??

Hur blir din förening medlem?

Alla föreningar som delar våra värdegrunder demokrati, mångfald och jämställdhet och arbetar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling kan ansöka om medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Det är länsbygderådet som antar medlemmar, alltså Gävleborgs länsbygderåd, X-ing.

Föreningar inom Sandvikens kommun samverkar genom kommunbygderådet.

Skriv till styrelse@kbrsandviken.se så ser vi till att ansökan kommer rätt!

Vi har gjort en liten folder som presenterar vår verksamhet.

Informationsfolder

Kika på bilden för att se hela foldern

 

Facebook   Vi finns på Facebook också!

 

Föreningarna kan få projektstöd

Kommunbygderådet har som en av sina uppgifter att hjälpa de lokala föreningarna att nå ut och sprida sitt budskap eller arbeta med angelägna frågor. Pengar kan sökas till projekt. Information och blankett finns på sidan Dokument.

Läs här vilka projekt som vi gett stöd till.

 

Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva Sandviken är medlem i Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva arbetar för

 Lokal utveckling

 Lokal ekonomi

 Bättre kommunikationer

 Bredband och fiber för alla

 Omställning för ett hållbart samhälle

 Projekt byamacken

 ...och mycket annat

LänkHela Sverige ska leva

 

Sidan uppdaterad 2018-05-19

"All utveckling är lokal
även den globala"

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling