Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

xx

Årsmöte hos vikingar

2016-03-20

Årsmöte äger rum tisdagen den 19 april kl 18 hos Vikingaföreningen Fafner i Årsunda.

Alla handlingar för mötet finns under fliken dokument.

Till årsmötet bjuds på enklare förtäring så vi vill att du anmäler dig i förväg till styrelsen via mejl eller via kontaktformuläret senast torsdag 12 april. Alternativt kan du ringa ordföranden på mobil 073 - 042 80 18.

Hitta dit!

Avslut och nystart

2016-02-23

Senare i vår arrangeras Landsbygdsriksdagen, Hela Sverige ska levas "riksmöte" med kunskapsseminarier och lärorika studiebesök. Det är en mötespunkt för folk från byarörelser runt om i Sverige. Datum är 27-29 maj och platsen Gotland.

Landsbygdsriksdag 2016

Vi ser gärna att många från vårt område deltar vid Landsbygdsriksdagen och blir inspirerade för de lokala frågorna.

Det blir ett rejält ekonomiskt stöd för deltagare som följer med den bussresa som länsförbundet ordnar. Priset är satt till 1000 kr.

Hela Sverige ska leva Sandviken bidrar med ytterligare 500 kr.

Anmälan på e-post till Bo-Martin Carlsson på bm@helasverige.se med kopia till styrelse@kbrsandviken.se.

 Inbjudan till Landsbygdsriksdagen 2016

 Landsbygdsriksdagens webbplats

 

Vad gör ett kommunbygderåd?

2013-05-08, uppdaterat 2015-12-14

Basen i Hela Sverige ska leva är de lokala utvecklingsgrupperna, alltså de många föreningar som verkar i städer och mindre orter. Föreningarna kan ha olika verksamheter men det som är gemensamt är att de verkar lokalt och är beroende av lokalsamhället.

De föreningar som omfattar vår värdegrund kan bli medlemmar. Dessa föreningar kan gå samman inom en kommun och bilda ett kommunbygderåd. Hela Sverige ska leva Sandviken är ett sådant.

Vi arbetar utifrån en verksamhetsplan som behandlas på årsmötet. I korthet är våra uppgifter att verka för att föreningarna ska samverka lokalt i byarna, informera om och verka för infrastruktur med fibernät, informera om vår organisation och påverka kommunen att bilda ett "kommunråd" för landsbygdsutvecklingen.

Hela Sverige ska leva stöder också omställningsrörelsen som arbetar konkret för ett hållbart samhälle vad gäller resursutnyttjande.

Om din förening ännu inte är medlem i Hela Sverige ska leva är det bara att kontakta oss för att bli det! Vi kommer att skicka ut information till de föreningar som finns inom Sandvikens kommun.

Opinionsbildning

Hela Sverige ska leva har en viktig uppgift att skapa opinion och påverka politiker och beslutfattare för att ge förutsättningar för att kunna leva och verka i våra bygder. Vad har du för frågor du brinner för som vi kan hjälpas åt att driva??

 

Hur blir din förening medlem?

Alla föreningar som delar våra värdegrunder demokrati, mångfald och jämställdhet och arbetar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling kan ansöka om medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Det är länsbygderådet som antar medlemmar, alltså Gävleborgs länsbygderåd, X-ing.

Föreningar inom Sandvikens kommun samverkar genom kommunbygderådet.

Skriv till styrelse@kbrsandviken.se så ser vi till att ansökan kommer rätt!

Vi har gjort en liten folder som presenterar vår verksamhet.

Informationsfolder

Kika på bilden för att se hela foldern

 

Facebook   Vi finns på Facebook också!

 

Föreningarna kan få projektstöd

Kommunbygderådet har som en av sina uppgifter att hjälpa de lokala föreningarna att nå ut och sprida sitt budskap eller arbeta med angelägna frågor. Pengar kan sökas till projekt. Information och blankett finns på sidan Dokument.

Läs här vilka projekt som vi gett stöd till.

 

Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva Sandviken är medlem i Leader Gästrikebygden

Hela Sverige ska leva arbetar för

 Lokal utveckling

 Lokal ekonomi

 Bättre kommunikationer

 Bredband och fiber för alla

 Omställning för ett hållbart samhälle

 Projekt byamacken

 ...och mycket annat

LänkHela Sverige ska leva

 

Sidan uppdaterad 2016-02-23

"All utveckling är lokal
även den globala"

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling