Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Dokument

Dokumenten ligger i pdf-format och öppnas i eget fönster.

Årsmöte 2018-04-25

 Handlingar för redovisning och beslut

Protokoll kommer när det är justerat.

Lokalekonomidag 20 november 2016

 Dokumentation från lokalekonomidagen

Landsbygdprogram

Dokument om Sandvikens kommuns Landsbygdsprogram:

 Utredning remiss

 Sammanställning remissvar

 Yttrande från HSSL styrelse

 KS kallelse

 KS beslut 2016-05-31

Svar på remissen om Landsbygdsprogram från politiska partier:

 Centerpartiet

 Landsbygdspartiet

 Moderaterna

 Vänsterpartiet

Din Lokaltidning hade en artikel om detta vecka 45 2016 och man hade satt en ganska besk rubrik.

Din Lokaltidning

 Artikel i Din Lokaltidning

Stadgar

Stadgar för kommunbygderådet för Hela Sverige ska leva inom Sandvikens kommun ändrade vid årsmötet 2017.

Ansökan om projektbidrag för föreningar

Föreningar som är medlemmar i Hela Sverige ska leva Sandviken kan få stöd till projekt eller aktiviteter med inriktning framför allt att stärka föreningens utveckling och verksamhet, öka kännedomen om föreningen, öka medlemsantal och aktivitet. Projektet ska ha ett klart uttalat mål och en tidsram. Bidrag ges inte till löpande verksamhet och förbrukningsmaterial till den. Godkänt belopp utbetalas efter genomfört projekt och slutredovisning.

Styrelsen arbetar med nya riktlinjer för bidragen.

Ansökningsblanketter med mer information:

Blankett i Word-format

Blankett i PDF-format

Filerna måste sparas på din dator och fyllas i. Ansökan skickas in styrelsen med e-post: styrelse@kbrsandviken.se.

Arkiv - föreningsdokument

2016

 Årsmötesprotokoll 2017-04-25

Alla handlingar som förelades årsmötet 2017, d.v.s. redovisning för 2016 och förslag att behandla av årsmötet:

 Handlingar till årsmötet

2015

Handlingar som förelades årsmötet 2016 finns tillgängliga här liksom protokollet.

 Årsmötesprotokoll 2016-04-19

 Verksamhetsberättelse 2015

 Ekonomisk redovisning 2015

 Verksamhetsplan för 2016

 Budget för 2016

Vad vi gjort under 2015

Under 2015 gjorde vi ett studiebesök till Järnboås, en bygd som framgångsrikt drivit på i de lokala frågorna. Nedan finns en rapport från besöket. Bilden visar ett besök på servicepukten, en liten butik som startats under projektet "Järnkraft".

Servicepunkten i Järnboås

Rapport från studiebesök i Järnboås 2015-08-21

 Bildgalleri från studiebesöket

I september hade vi en praktiskt inriktad kurs i samarbete med ABF i Sandviken. Det var mycket matnyttigt som Signe Brockman, kursledaren presenterade. Kort rapport finns nedan.

Rapport från PR-kurs 2015-09-26

2014

Årsmötesprotokoll 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Balansräkning för 2014

Resultaträkning för 2014

2013

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsberättelse för 2013

Balans- och resultatrapport för 2013

Verksamhetsplan för 2013

2012

Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsberättelse för 2012

Ekonomirapport för 2012

Balansräkning för 2012

Resultaträkning för 2012

Revisionsberättelse för 2012

Arkiv - övrigt

Inför valet 2014 gjorde vi en enkät hos de lokala partierna i Sandviken med frågor som berör landsbygden. Här har vi samlat frågor och svar i ett dokument. Vi aldrig in några svar från moderaterna och kristdemokraterna.

Tio frågor och svar från sju partier

 

Inloggning:

Interna dokument

 

 

Sidan uppdaterad 2018-05-19

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling