Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Användbara länkar

Här kommer vi att lägga ut länkar till information som är användbar i det lokala utvecklingsarbetet.

Byanät, fiber och bredband

Internetanslutning via fiber är en mycket viktig fråga för jämställdheten mellan stad och landbygd. Det nationella målet är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Sandnet, som är en verksamhet inom det kommunala bolaget Sandviken Energi arbetar sedan i augusti 2015 intensivare med att få bredband till landsbygden. Det sker genom att ge stöd åt byalag, stugföreningar och andra som vill ha fiber. 

Sandnet har anställt en projektsamordnare för att hjälpa lokala organisationer att få framgång med sina projekt. Det har redan hållits ett antal möten i de aktuella områdena.

Du som är intresserad av att få ditt hus eller företag anslutet till fibernätet kan i första hand vända dig till Sandnet för att få information om vad som pågår där du bor.

Sandvikens kommun har antagit en strategi för bredband som kan laddas ner härifrån (eller från sandviken.se).

 Bredbandsstrategi

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandskartan ger en överblick av tillgång till olika teknik m.m.

Sandvikens kommun

Hur ser de styrande i kommunen på "landsbygdsfrågor" och vilka planer finns för framtiden? Skaffa dig själv en uppfattning genom att ta del av kommunens dokument.

Vision 2025 togs fram av kommunstyrelsen 2009 och till grund låg över 2200 röster från kommuninvånare. Kommunfullmäktige antog visionen enhälligt 30 mars 2009. Du kan läsa mer om arbetet med att ta fram visionen på kommunens webbplats.

Tipsa oss

Välkommen att lämna tips om länkar som vi kan vidarebefordra till andra som arbetar med lokal utveckling.

Pilotbyar

Leader Gästrikebygden har under 2013-14 genomfört projektet Omställning i Praktiken där Järbo och Åmot var pilotbyar. Parallellt drevs ett liknande projekt i Bergslagen.

Omställning i Praktiken på Facebook

Föreningen Omställning Järbo finns på Facebook och har egen webbplats: www.omstallningjarbo.se.

 

Hela Sverige ska leva

Riksorganisationen

Här kan du läsa mer om hela organisationen för Hela Sverige ska leva: www.helasverige.se.

Vi ingår i länsorganisationen för Gävleborg, benämnd X-ing. Information från X-ing finns här och på deras Facebooksida.

 

Sidan uppdaterad 2018-03-18

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling