Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Styrelse verksamhetsåret 2017

2017-08-27 uppdat 2018-02-11

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2017 består av följande personer:

Styrelse 2015

Ordförande: Annelie Wåhlin, Årsunda
Sekreterare: Gudrun Strömstedt, Järbo
Kassör och webbansvarig: Olle Thåström, Järbo
Ledamöter: Ingrid Blanck, Stefan Hedlund och Ragnar von Malmborg (som inte är med på bilden).

Det har tyvärr inte blivit tid att ta en ny bild.

Revisor: Tommy Edbom.

Nominera till styrelsen

Nu till årsmötet i april ska ordförande och två eller flera ledamöter utses. Kassör och två ledamöter har ytterligare ett år kvar av sina mandatperioder.

Alla är välkomna med förslag till ledamöter.

Kontaktuppgifter till styrelsen.

E-post styrelse@kbrsandviken.se.

Det går också ba att använda vårt

  Kontaktformulär

Styrelsen har haft möte 9 februari och planerar ett ytterligare möte före årsmötet.

Föreningens bankgiro: 761-7475

Styrelsens uppdrag

Styrelsen arbetar utifrån en verksamhetsplan som förnyas varje år och beslutas om på årsmötet. Den aktuella planen finns under fliken Dokument.

I korthet ska vi arbeta inom följande områden:

Projektstöd och inspiration

Föreningen kan ge ekonomiska bidrag till medlemsföreningarna.

Marknadsföring

Hjälp till föreningarna att nå ut med sin information.

Lokala byråd

Vi ska arbeta för att få flera bygemensamhetsföreningar.

Opinion och påverkan

 Vi vill verka för att landsbygd och mindre orter i Sandviken kan utvecklas.

Information

Hela Sverige ska leva och kommunbygderådet är tyvärr ganska okända och vi måste verka för att visa den verksamhet som bedrivs.

 

 

Arbeta för din bygd - gör det genom Hela Sverige ska leva rörelsen

odling odling odling odling odling